Standpunten

We begrijpen het niet

‘De inwoners begrijpen het nog niet,’ zegt GroenLinks. ‘We hebben het nog niet goed uitgelegd.’ (18 mei 2021)

Dat is typisch oude politiek, als de inwoners iets anders willen dan komt het door slechte communicatie, dan hebben we het niet goed uitgelegd. Ze luisteren naar de verkeerde argumenten, naar nep-nieuws dat ze van internet plukken daarom begrijpen ze het niet.

Nee, de inwoners begrijpen het inderdaad niet. Ze begrijpen niet dat je kunt kiezen voor het naar de Filistijnen helpen van ons landschap, het landschap waar heel Nederland jaloers op is. Ze begrijpen niet dat je zo eigenwijs kunt zijn, ze begrijpen niet dat je de wens van de inwoners naast je neer kunt leggen. Ze begrijpen niet dat je denkt dat het een kwestie van communicatie is.

Communicatie is niets, het gaat om de keuze die er wordt gemaakt.

Alles in Eldrik, Eldrik de klos

Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot de plaatsing van windturbines is nu, eind mei 2021, bekend: Turbines van maximaal 150 meter tiphoogte allemaal bij elkaar op één locatie, in de buurt van Eldrik.

Dit voorstel verschaft in elk geval duidelijkheid, eindelijk is bekend wat de gemeente voor ogen heeft. En het is nu officieel bekend dat de gemeente de uitslag van haar eigen enquête naast zich neerlegt.

Windturbines van 150 meter tiphoogte zijn nog steeds zeer grote windinstallaties die een ruime meerderheid van de inwoners niet wil. Het is nog steeds verkwisting van gemeenschapsgeld omdat ze alleen met torenhoge subsidies kunnen worden gebouwd en omdat ze waarschijnlijk nooit rendabel zullen worden. Ze vormen nog steeds een bedreiging voor de gezondheid van de omwonenden en een aantasting van de leefomgeving en de natuur. En het is nog steeds een beleid waar Bronckhorst meer nadeel van ondervindt dan voordeel. Allerlei aspecten van onze gemeente komen erdoor onder druk te staan: vestigingsklimaat, huisvesting, aantrekkelijkheid voor bezoekers, lokale voorzieningen, ze worden er niet beter van.

En Eldrik blijft zitten met de gebakken lucht en de gebakken peren. Daarom moet dit voorstel worden afgewezen.

Doorgeven aan de volgende generatie

Het landschap is het grootste natuurlijke kapitaal van de Achterhoek. Het is al eeuwenlang beroemd, heel Nederland is er jaloers op. Naarmate de jaren verstrijken komt de kwaliteit en de aantrekkingskracht van het landschap sterker naar voren.

Dat moeten we beschermen en doorgeven. We moeten ons niet laten gek maken door paniekverhalen, dat het hier een woestijn zal worden als we geen windturbines plaatsen. Ja, er is sprake van droogte en ja, dat is een probleem. Maar daarmee wordt het hier geen woestijn. Staatsbosbeheer kapt nog steeds grote stukken bos om stuifzand duinen te laten ontstaan.

Er is geen snellere manier om een prachtig landschap kapot te maken dan de bouw van mega-windturbines.

Politieke crisis

De politieke crisis in Den Haag heeft veel te maken met de asociale uitvoering van (sociaal) beleid. De toeslagenaffaire, het terugvorderen van uitkeringen omdat iemand boodschappen krijgt van haar moeder of omdat iemand vrijwillig heeft gewerkt waar hij ook geld mee had kunnen verdienen – er zijn elke dag voorbeelden van een overheid die de mensen niet meer ziet, alleen de regels en de eigen waarheid.

De windturbines zijn zo’n waarheid. Burgemeester en wethouders zijn overtuigd van de noodzaak van windturbines en gaan voorbij aan het voortschrijdend inzicht dat windturbines op land niet rendabel zijn en nooit zullen worden. Ze gaan voorbij aan de inwoners, hun eigen kiezers, die een andere invulling willen voor duurzame energie. Daardoor ontstaat er een vertrouwenscrisis tussen de inwoners en de bestuurders. Een wind-crisis.

Verkwisting van belastinggeld

Windturbines op land kunnen alleen worden gebouwd met torenhoge subsidies. Sinds vorig jaar kunnen windturbines op zee zonder 1 euro subsidie worden gerealiseerd, omdat ze rendabel zijn. Doorgaan met de ontwikkeling van niet-rendabele windturbines op land is een verkwisting van belastinggeld. De stroom van 12 mega-turbines op land kan worden opgewekt door 6 van dezelfde turbines op zee. Die leveren evenveel (of meer) stroom, zonder subsidie. En zonder sociale onrust of verpesting van het landschap.

Geen Akkoord van Groenlo

In 2013 hebben acht gemeenten in de Achterhoek het Akkoord van Groenlo gesloten: Streven naar energie-neutraal in 2030. Dat akkoord is precies waardoor de transitie naar duurzame energie wringt en knelt, want je kunt alleen energie-neutraal worden als je alle energie zelf opwekt.

Maar waarom zouden we? Het gaat om de transitie naar duurzaam. Als de duurzame energie ergens anders beter en goedkoper en zonder subsidie kan worden gerealiseerd, waarom zou je dan zou je dan koste wat het kost zelf niet rendabele en duurdere installaties neerzetten? De gemeente moet de vrijheid hebben om voor de gunstigste oplossing te kiezen, maar door het Akkoord van Groenlo is dat onmogelijk. En dus is dat akkoord niet in het belang van de inwoners van Bronckhorst. De gemeente moet uit het akkoord stappen en eigen keuzes kunnen maken.

Identiteit versterken

De identiteit van onze regio is sterk. De combinatie van natuur, landschap en de mensen die er wonen heeft een enorme aantrekkingskracht. Het is dan ook logisch dat de regio voor een deel afhankelijk is van toerisme.

Door de corona-pandemie lijkt die aantrekkelijkheid nog groter te zijn geworden. Mensen uit de stad beseffen meer dan voorheen wat de waarde van het buitengebied is. Mede daardoor raakt de regio meer in trek, ook onze gemeente. Dat is mooi, het brengt extra reuring en daar houden we wel van. Het is goed voor het bedrijfsleven en voor de middenstand. Die identiteit moeten we beschermen en versterken.

Het nadeel is dat de komst van mensen uit de Randstad de prijs van huizen opdrijft, maar dat is niet alleen hier het geval. Overal, in het hele land, stijgen de huizenprijzen, in het westen nog harder dan hier. Toch moet de gemeente vooruit kijken en het huisvestingsbeleid afstemmen op de groeiende vraag zodat starters en ouderen nog steeds een goede woning kunnen vinden.

We willen het niet en we zijn niet enigen

Steeds meer gemeenten keren zich af van de grote windturbines.

Tientallen gemeenten zien grote windmolens of zonneparken niet meer zitten

https://www.nos.nl/l/w/2378728

Houten kan belofte niet waarmaken

https://www.ad.nl/utrecht/houten-kan-er-niet-omheen-meer-overlast-doordat-windmolens-toch-vaker-gaan-draaien~ac12a5a5/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Windmolens in Enschede voorlopig van de baan

https://www.tubantia.nl/enschede/windmolens-in-enschede-voorlopig-van-de-baan~ab4c7c23/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Berkelland wil rem op windmolens

https://www.omwonendenvswindturbines.com/post/berkelland-wil-rem-op-windmolens-en-zonneparken-achterhoekse-ambitie-is-te-hoog

Achterhoek Energieneutraal in 2030 onmogelijk

https://www.omwonendenvswindturbines.com/post/de-achterhoek-in-2030-energieneutraal-heeft-geen-zin-vast-te-houden-aan-onmogelijke-datum

Contactinformatie

Adresgegevens

Oude Ruurloseweg 5
7021 HD Zelhem