Persbericht

De gemeente Bronckhorst heeft een enquête laten uitvoeren onder de inwoners. Daaruit bleek dat twee-derde tot driekwart van de inwoners tegen de plaatsing van windturbines is. Dat is een ruime meerderheid, en toch lijkt de gemeente te willen doorzetten met de plannen. Kennelijk telt de mening van de inwoners niet. Dan is er nog maar één mogelijkheid, dan moet die mening in de gemeenteraad worden gebracht. Daarom wordt er in de gemeente Bronckhorst een nieuwe partij opgericht:

BronckhorstWindturbine-Vrij.


Met het zicht op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 komt deze partij specifiek tegemoet aan de wens van de inwoners om geen (mega)windturbines in de gemeente te plaatsen. Wel voor duurzaamheid, wel voor de energietransitie, maar tegen de windturbines. De inwoners van Bronckhorst willen, net zoals de inwoners van veel omringende gemeenten, hun prachtige landschap behoeden voor de ruïnerende werking van de (mega)windturbines. Het Achterhoekse landschap wordt in heel Nederland geroemd, het is misschien wel het grootste kapitaal dat de streek bezit. Het landschap wordt beheerd door boeren en burgers, door verenigingen en stichtingen – iedereen zet zich in om dat onschatbare kapitaal te beschermen en waar mogelijk te verbeteren.


Door de plaatsing van mega-windturbines wordt dat landschap naar de Filistijnen geholpen. Iedereen weet dat, iedereen weet dat de kreet ‘inpassing in het landschap’ een leugen is, iedereen weet dat er niets zo kwetsbaar is als natuur. Aan de ene kant proberen we een uitweg te zoeken uit de stikstofcrisis die de biodiversiteit aantast, en dan zouden we aan de andere kant megawindturbines gaan plaatsen waardoor er van datzelfde landschap sowieso weinig meer overblijft. In andere gemeenten in de regio komt men tot het inzicht dat de wens van de inwoners niet genegeerd mag worden. In de Zutphense wijk Leesten en in Voorst kiest de gemeenteraad bijvoorbeeld duidelijk voor de inwoners en niet voor de energie-industrie. Dat moet ook in Bronckhorst! Dat is precies wat de nieuwe partij wil bereiken: Bronckhorst Windturbine-Vrij.
De oprichting van de partij wordt getrokken door Ton Schaapveld en Charles den Tex, beide inwoners van de gemeente. Beide actief betrokken bij het verzet tegen de windturbine-plannen.

Bronckhorst Windturbine-Vrij, HET MOET EN HET KAN!