Aandachtspunten

Heel Nederland is jaloers

Het buitengebied is belangrijk voor iedereen, het landschap van de Achterhoek is het grootste kapitaal dat we hebben, heel Nederland is er jaloers op. Het maakt Bronckhorst aantrekkelijk voor veel mensen, voor de inwoners, voor de boeren en voor de toeristen. Dat moeten we beschermen.  Na lange jaren lukt het de gemeente om het juk van krimpregio af te leggen. Daarvoor niets dan lof. Maar laten we daar dan ook extra zuinig op zijn. De komst van mega-windturbines zou die positieve ontwikkeling weer ongedaan kunnen maken.

Leefkwaliteit.

De aanwezigheid van een fraai buitengebied verhoogt de leefkwaliteit van onze dorpen. Het plaatsen van mega-windturbines is de doodsteek voor juist die kwaliteit.

Naoberschap gaat kapot.

‘Wij hebben geen buurt-barbecue meer.’ Dat zeggen mensen die windturbines in hun gemeente hebben gekregen. Waarom? ‘Omdat die dingen haat en nijd veroorzaken, mensen vertrouwen elkaar niet meer.’

Energietransitie

Wij moeten naar duurzame energievoorziening, maar de race tegen de klok die ons wordt voorgespiegeld is misleidend. De energietransitie wordt gepresenteerd als een soort Mission Impossible: … als we nu maar voor 2030 op de juiste knoppen drukken dan is alles gered, dan kunnen we de klimaatverandering stoppen!

Helaas is dat niet zo, de klimaatverandering zal gewoon doorgaan. De opwarming kunnen wij niet aan of uit zetten. Door te doen alsof het een race is tegen een tikkende klok worden er ondoordachte besluiten genomen die de leefbaarheid van de regio op het spel zetten.

Geen windturbines, wel maatregelen.

Klimaatverandering is een feit. Maatregelen daartegen zijn nodig en de energietransitie is belangrijk. Maar een echt energie-neutrale gemeente is voorlopig zowel onmogelijk als onwenselijk:

  • Zonnepanelen en windturbines op land zijn een drama voor het landschap, zij vernietigen het grootste kapitaal van de streek. Stoppen dus! Windturbines op zee en zonnepanelen op het dak is ons uitgangspunt;
  • Bronckhorst moet een windturbinevrije gemeente blijven en gaat niet van het gas af voordat er reële betaalbare alternatieven zijn.
  • Wij stimuleren proefprojecten voor aardwarmte en energie uit oppervlaktewater.
  • Een kleine gemeentelijke subsidie ten behoeve van energiebesparing is weinig zinvol, het bedrag is te klein om een beslissing te beïnvloeden. Voor het milieu is het beter de burgers actief te wijzen op het belang van een sedumdak en een groene tuin.
  • De komende raadsperiode gaat wat ons betreft veel aandacht naar het afkoppelen van regenwater. We moeten water langer vasthouden. Regenwater in de tuin laten lopen in plaats van in het riool is eenvoudig te regelen.

26.06.2021

Urgenda: geen windmolens in weilanden en natuur

07.05.2021

Persbericht